Artykuł2

Oto podstrona: 1


Geodeci mają wiele ważnych ról i wykraczają poza to, za co ludzie je znają. Tutaj przyjrzymy się niektórym ważnym rolom inspektorów i temu, co dokładnie pociąga za sobą ich praca.

 Po pierwsze, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, że istnieją różne rodzaje geodetów, w tym zarówno geodeci, jak i geodeci, którzy pełnią nieco inne, ale mimo to ważne role.

 Rzeczoznawcy majątkowi są być może bardziej znanym typem rzeczoznawców, a ich rolą jest zapewnienie, że nieruchomość jest w dobrym stanie, zanim ktoś ją kupi (lub zanim firma kupi ją w podobny sposób). Jest tu wiele ważnych rzeczy do rozważenia i wiele rzeczy, których nie możesz samodzielnie sprawdzić w nieruchomości. Na przykład rzeczoznawca przyjrzy się legalności nieruchomości, a także przyjrzy się takim cechom, jak integralność strukturalna, wytrzymałość ścian itp. Jeśli nie skorzystasz z pomocy rzeczoznawcy przed zakupem nieruchomości, pozostaw sobie samego podatny na wiele problemów i może stracić ogromną sumę pieniędzy na inwestycji.

 Tymczasem geodeci mają szereg innych ważnych zadań. Oczywiście geodezja może być podobna do geodezji nieruchomości, ponieważ przed zakupem lub zanim zacznie się na niej rozwijać działalność, sprawdzą jakość i bezpieczeństwo danego terenu. Można to wykorzystać do wyszukiwania rzeczy, takich jak oznaki skażenia ziemi materiałami niebezpiecznymi, lub takich jak linie uskokowe lub równiny zalewowe, które mogą sprawić, że taki kawałek ziemi znów będzie złą inwestycją.

 Tymczasem geodeci robią też wiele innych rzeczy. Na przykład geodezja obejmuje określenie i udokumentowanie dokładnych granic nieruchomości, tak aby wiadomo było, gdzie zaczyna się i gdzie kończy, oraz aby właściciel dokładnie wiedział, do czego otrzymuje tytuł.

 Może to stanowić problem w wielu różnych sytuacjach - na przykład, jeśli fizyczne znaczniki granic, takie jak ściany i ogrodzenia, zostały zniszczone lub zdewastowane, lub jeśli dokumentacja nie zgadza się z poglądami właścicieli.

 W takiej sytuacji geodeci mogą następnie spojrzeć na takie dokumenty, jak dokumentacja i akta prawne, które mogą wskazywać na dokładne granice nieruchomości (takie jak dokumenty własności będące własnością innych pobliskich właścicieli nieruchomości). Podobnie mogą korzystać z szeregu innych technik, na przykład szukając rur, które zostały zakopane głęboko pod ziemią w określonych punktach, które czasami są używane w celu oznaczenia właściwości na takie okazje. Będą również patrzeć na takie rzeczy, jak gradienty terenu i mierzyć dokładne odległości.

 Korzystając z tych strategii, geodeta może pomóc nakreślić konkretnie to, co właściciel gruntu jest w posiadaniu, i może nakreślić konkretnie podstawy. Jest to oczywiście bardzo ważne, aby uniknąć sytuacji, w której w przeciwnym razie mogliby posiadać więcej lub mniej, niż sądzą. Podobnie istnieje wiele innych ważnych ról geodetów i innych geodetów w tym samym czasie.